Generalforsamling

Medlemmer af foreningen MBL-mangel inviteres til Generalforsamling

Dato: d. 28. juni kl. 17.30-18.00
Sted: Danavej 30B, 1. sal, Frederiksberg

Agenda:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7) Valg af revisor
8) Eventuelt