Sundhedssystemet

Inden diagnosen

I de fleste tilfælde starter kontakten til sundhedsvæsnet med, at du går til din egen læge. I starten vil han primært skille virus-infektionerne fra bakterie-infektionerne, og behandle de bakterielle infektioner med antibiotika, og ellers ikke foretage sig mere. Efter et stykke tid bliver det klart, at du er væsentligt oftere syg end andre mennesker, og hvis den praktiserende læge er enig i det, kan han/hun forsøge at finde ud af hvordan det kan være.

Kontakten kan også starte hos en øre-næse-hals-specialist, som du måske vælger at gå til, fordi de fleste af dine infektioner sidder i øre eller hals. Som hos egen læge, kommer der et tidspunkt for øre-næse-hals-specialisten, hvor det er tid til at finde ud af, hvordan det kan være at du er så ofte syg.

Når du har fået en diagnose

I de fleste tilfælde starter kontakten til sundhedsvæsnet med, at du går til din egen læge. I starten vil han primært skille virus-infektionerne fra bakterie-infektionerne, og behandle de bakterielle infektioner med antibiotika, og ellers ikke foretage sig mere. Efter et stykke tid bliver det klart, at du er væsentligt oftere syg end andre mennesker, og hvis den praktiserende læge er enig i det, kan han/hun forsøge at finde ud af hvordan det kan være.

Kontakten kan også starte hos en øre-næse-hals-specialist, som du måske vælger at gå til, fordi de fleste af dine infektioner sidder i øre eller hals. Som hos egen læge, kommer der et tidspunkt for øre-næse-hals-specialisten, hvor det er tid til at finde ud af, hvordan det kan være at du er så ofte syg.

I en del tilfælde kan egen læge eller øre-næse-hals-specialisten sagtens diagnosticere og følge dig, især hvis MBL-mangel er et område de har interesseret sig for og sat sig ind i. Der er alligevel endnu ikke nogen medicin der kan hjælpe på MBL-mangel, og penicillin til de bakterielle infektioner behøver ikke være udskrevet af en specialist. Men i enkelte tilfælde vil egen læge vælge at henvise dig videre til specialister. Især hvis fx nyrebækken-betændelser har skadet dine nyrer, vil egen læge henvise dig til en specialist i nyresygdomme eller hvis egen læge ikke føler sig kyndig i behandlingen af dig.

Som voksen er der ikke en speciel hospitalsafdeling, som man altid bør henvises til, når man har MBL-mangel. Det vil afhænge af sværhedsgraden af ens symptomer, og hvor i kroppen de sidder. Men som beskrevet kan egen læge i de fleste tilfælde sagtens klare at holde øje med dig, når du har MBL-mangel.